Aby lodowiec mógł powstać, muszą w środowisku naturalnym zaistnieć dogodne czynniki klimatyczne i topograficzne, aby śnieg nagromadzony zimą, nie topniał w okresach letnich. W związku z tym oprócz odpowiedniego ochłodzenia klimatu (obniżenie granicy wiecznego śniegu) muszą zaistnieć też dogodne warunki terenowe, jak zagłębienia i spłaszczenia, aby gromadzący się śnieg nie był znoszony z lawinami.

Gdy warunki będą odpowiednie to śnieg zbierający się przez lata w górnych partiach dolin tworzy wielką masę, która pod wpływem słońca i mrozu przemienia się w ziarnisty firn, a pod wpływem nacisku wyższych warstw, zamienia się w lód firnowy, który później przechodzi w ostateczny lód lodowcowy. W ten sposób powstaje pole firnowe.